Skape en Grafisk profil

For å skape en grafisk profil behøver du en logo, farger og fonter som matcher dig og/eller ditt firma.

Logo

Din logo er en visuell representasjon av ditt firma og er viktig om du vil skape et gjenkjennbart varemerke.

Kostnad for en logo kan begynne på hundrelapper og koste tusenvis av kroner. Det er mye som er viktig å tenke på, men framforalt er det en investering.

Du skape egen logo via online-tjenster og betale en liten kostnad for å ha retten til å bruke den.

En logo som passer deg

Vil du satse på et varemerke som lever med bedriften, da hjelper Therese deg med å finne dine verdier og visualierse dine tanker i en logo du kan være stolt over.

Farger

Normal vill man ha minst 3 farger i sin grafiske profil. Det gjør det enkelt å skape dokumentmaler, hjemmesider og mer.

Enkleste er å gå til Coolors.co, der kan du enkelt skape en grafisk fargeprofil med farger som passer ilag.

Skriftyper/Fonter

Skrifttyper har en trend, så anbefalingene varier fra år til år. Noen saker å tenke på er hva ulike fonter representerer.

Serif og sans-serif

Seriff er tynne streker som finns på stammene av bokstaver. Sans-serif betyr «uten-seriff» og er de skrifttyper som ikke har disse.

Seriff er bra for trykt tekst, da de er lettere å lese på papir. På skjerm er det lettere å lese uten.